Zásady ochrany osobních údajů


GDPR (General Data Protection Regulation) je Obecné nařízení o ochraně osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, platném v ČR od 25.5.2018.

Pokud se registrujete do Klubu Global 3000 - společnost Petr Michálek, Moulíkova 4, 15000 Praha 5, IČ: 45869073 (dále jen „Petr Michálek“), najdete v tomto článku informace, jak bude s Vašimi daty nakládáno.

Zpracování dat firmou najdete na tomto odkaze

ZPRACOVÁNÍ DAT NÁMI, TEDY REGISTRACÍ PŘES FORMULÁŘ ZDE NA TOMTO WEBU

Vyplníte registrační formulář svými údaji. Na Vámi zadanou emailovou adresu přijde potvrzovací email, kde budete mít potřebné údaje pro platbu registračního balíčku a základní informace, co bude následovat.

Máte 14 dní na zaplacení tohoto poplatku za registraci. Během této doby Vaše údaje uchováváme v mailové schránce, která je opatřena heslem. Pokud tato doba uplyne a Vy registrační poplatek nezaplatíte, Vaše údaje budou tímto okamžikem smazány.

Pokud ve 14-denní lhůtě poplatek zaplatíte, Vaše údaje budou vyplněny do systému, do Virtuální kanceláře Klubu GLOBAL 3000 - společnosti Petr Michálek (správce údajů), do které máte od tohoto okamžiku přístup a svá data si můžete spravovat sami. S Vašimi daty se dále nic neděje. Z naší strany po vyplnění registrace do systému Vaše data mažeme a dál s nimi nijak nenakládáme. Obdržíte od nás po odeslání registračního balíčku informační email s odkazy a potřebnými radami. Pokud si necháte ve Virtuální kanceláři viditelný email (doporučujeme), budeme Vám na něj posílat vždy jen informace o změnách a novinkách, které v Klubu GLOBAL 3000 budou pro Vás důležité.

Čestně prohlašujeme, že při registraci přes formulář na našich stránkách bude s Vašimi daty nakládáno dle zákona. Vaše data využijeme pouze k vyplnění smlouvy dle zásad MLM systému klubu Global 3000. Z naší strany Vaše data nijak neukládáme, neprodáváme je třetím stranám ani s nimi dál nenakládáme. Dále se správa dat týká pouze Klubu Global 3000.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Nabídka spolupráce s Klubem Global 3000 prostřednictvím stránek www.nakupysvydelkem.eu je podmíněna ze strany Provozovatele stránek poskytnutím Vašich osobních údajů pro vyplnění a odeslání “Přihlášky za člena Klubu Global 3000”.

Souhlas je udělován zpracovateli údajů:
Provozovatelem je Helena Doubková, Vedrovice 148, 67175 Vedrovice, tel.: +420736449069, email:
zhdoubkovi@seznam.cz, IČ: 05188351, vedená jako fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona.

Rozsah zpracování:
Registrovaný souhlasí se zpracováním následujících osobních údajů ze strany správce údajů:
a) identifikační a adresné údaje: jméno a příjmení, adresa,
b) elektronické kontaktní údaje: email, telefon, IP adresa
c) firemní údaje: název firmy, IČ, DIČ

Účel a doba zpracování:
Registrovaný souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro níže uvedené účely:
a) Pro vytvoření a zpracování registrace do klubu Global 3000.
b) Osobní údaje registrovaného uživatele nejsou předávány žádné třetí osobě vyjma správce daně.
c) Osobní údaje registrovaného uživatele uložené v elektronické podobě jsou v databázi správce údajů chráněné proti odcizení a nemá k nim přístup nikdo nepovolaný.

Informace o zpracování osobních údajů a právech registrovaného:
Osobní údaje registrovaného uživatele jsou zpracovávány elektronicky i manuálně ve výše uvedeném rozsahu a k výše uvedeným účelům. Registrovaný má právo přístupu ke svým osobním údajům ve Virtuální kanceláři Klubu Global 3000, má právo na jejich výmaz nebo opravu, na omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování a právo podat námitku u dozorového úřadu. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám s výjimkou správce daně.

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Provozovatel stránek Helena Doubková spolupracuje s Klubem Global 3000 a je oprávněna nakládat s osobními daty a zpracovávat je pouze při splnění svých povinností.
S těmito podmínkami Registrovaný souhlasí zaškrtnutím souhlasu při odesílání své registrace a potvrzuje, že je s nimi seznámen a v celém rozsahu je přijímá.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.12.2020

 

Závěrečná ustanovení

  1. Správce pověřuje jako zpracovatele osobních údajů Poskytovatele služby WebSnadno blíže uvedeného na adrese https://www.websnadno.cz/pricelist/terms/?personal.